top of page

Back to projects

Back to projects

הדירה בכפר סבא הייתה דירה ישנה ומוזנחת, שנקנתה על ידי זוג צעיר עם ילד שחיפשו את הבית הראשון שלהם.

 

פנים הדירה נהרס כמעט לחלוטים במהלך השיפוץ והדירה תוכננה וחולקה מחדש, כך שתתאים למשפחה צעירה.

 

התכנון חילק מחדש את הדירה לשני אזורים עיקריים, אזור ציבורי ואזור פרטי כאשר הכניסה לדירה היא במרכז. בשיפוץ נעשה שימוש בחומרים מודרנים וחמים ובסוף השיפוץ הדירה קיבלה אופי חדשני וצעיר.

 

 

 

 

 

 

 

כפר סבא

שיפוץ דירה בכפר סבא

 

 

לקוח: משפחת פלג

גודל :100 מ"ר

התכנון: מגורים

 

 

ARCHITECTS

< אדריכלות < עיצוב > ניהול < פיקוח <

rotman

03-7288858

bottom of page