top of page

Back to projects

Back to projects

האתגר העיקרי שעמד בפנינו בפרויקט זה,

הוא איך לתכנן את ההרחבה של שתי יחידות מגורים, של הקיבוץ הישן, כך שבסוף התהליך ייווצר בית חדש, דו משפחתי ומודרני ש"מדבר" עם סביבתו.

 

כדי לחסוך בעלויות וכדי לשמר את האופי הכפרי של הבנייה הקיבוצית,

החלטנו שההרחבה של הבית "תרכב" על גבי המבנה הקיים

וכך ידעו שני החלקים לעבוד ביחד ולחוד וליצור מבנה חדש, העונה על דרישות הלקוחות.

 

המבנה מנצל את הטופוגרפיה עליה הוא יושב. ביחד עם ההפניה של המבנה לנוף, נותנת מרפסת הישיבה הרחבה,

לכל אורך החזית, פתיחות מקסימלית של החלל הציבורי, לנוף.

 

הרחבה בקיבוץ

הרחבת בית פרטי בקיבוץ ברקאי

 

 

לקוח: משפחת שטיין

גודל מגרש:400 מ"ר

גודל בית:100 מ"ר

התכנון: מגורים

 

 

ARCHITECTS

< אדריכלות < עיצוב > ניהול < פיקוח <

rotman

03-7288858

bottom of page